Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zajęcia dodatkowe

Gimnastyka korekcyjna

Zajęcia prowadzi nauczyciel dyplomowany. Proponowane ćwiczenia mają na celu podniesienie sprawności fizycznej dziecka, kształtowanie prawidłowej postawy ciała i koordynacji ruchowej.

 

 Język angielski

Zajęcia językowe w naszym przedszkolu prowadzi   lektor  Akademii Językowej KidsCompany. Zajęcia z języka angielskiego to połączenie zabawy, muzyki, sztuki i ruchu. Tu nie ma miejsca na nudę. Uczymy bawiąc, bawimy ucząc – wykorzystując autorską metodę nauczania „CLEVER STEPS” – tj. wykorzystanie imersji i zabawy, jako głównych ścieżek prowadzenia trzech segmentów zajęć: powtarzania, wprowadzania i utrwalania, – dzięki czemu Dzieci nie tylko pogłębiają swoją wiedzę językową, ale także cały czas utrwalają tę dotychczas zdobytą.

 

Zajęcia taneczne

Zajęcia taneczne w przedszkolu prowadzi instruktor tańca. Zajęcia te to najlepsza forma rozwoju fizycznego, jak również rozwijanie twórczej aktywności dziecka, fantazji, muzykalności, nauka rytmu, koordynacji, integracji oraz dobrej postawy.

 

Zajęcia plastyczne

Są to warsztaty, na których dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności manualnych i estetycznych przy wykorzystaniu rożnych technik i materiałów. Dzieci lepią z masy solnej, gliny, malują plakaty i obrazy.

 

Zajęcia z rytmiki

Zajęcia z rytmiki prowadzi nauczyciel mianowany. Zajęcia te uczą wrażliwości na dźwięk, właściwej intonacji, emisji, prawidłowego oddechu, frazowania, dynamiki. Kształcą poczucie rytmu, harmonię i płynność ruchu. Wyrabiają podzielność uwagi, orientację przestrzenną. Uwrażliwiają i kształtują gust muzyczny.

 

Zajęcia szachowe

Zajęcia szachowe w przedszkolu prowadzi instruktor nauki gry w szachy. Warsztaty mają na celu rozbudzanie umiejętności myślenia. W sposób szczególny kształtują i rozwijają zdolność logicznego myślenia, przewidywania, spostrzegawczości oraz przyjmowania konsekwencji. Szachy doskonalą także koncentrację i skupienie uwagi. Są doskonałym narzędziem wdrażającym do przestrzegania określonych zasad.

Data dodania: 2020-10-15 20:31:16
Data edycji: 2021-05-20 00:21:31
Ilość wyświetleń: 345

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje