Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Misja przedszkolna

Organem prowadzącym i założycielskim Niepublicznego Przedszkola Zgromadzenia Sióstr Loretanek jest Zgromadzenie Sióstr Loretanek z siedzibą przy ul. Kłopotowskiego 18 w Warszawie. Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przyjmując za podstawę wychowania chrześcijański system wartości. Wychowanie w przedszkolu opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby, głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności na personalistycznej myśli pedagogicznej św. Jana Pawła II.

Dużo uwagi poświęca się współpracy z  rodzicami w  celu wytworzenia wspólnoty przedszkolnej, która koncentruje się na dziecku i  jego potrzebach, dba o  jego harmonijny rozwój w  powiązaniu z programem dydaktyczno-wychowawczym. Rodzice stanowią ważną społeczność, gdyż aby dzieci wychowywać w  myśl założeń chrześcijańskich, proces kształcenia musi odbywać się w  sposób jednoznaczny.

Wszystkie działania wychowawcze zmierzają do tego, aby wychowanek przedszkola był:

  • człowiekiem: uczciwym, prawym, dobrym, szanującym siebie i innych, rozwijającym swoje dary i talenty;
  • prawdziwym chrześcijaninem;
  • patriotą;
  • przygotowany do nauki w szkole.

Dążymy do tego, aby dzieci, rodzice i pracownicy przedszkola rozwijali i doskonalili własne umiejętności w atmosferze rodzinnej, przyjaźni i życzliwości. By każdy stawał się człowiekiem podobnym do Jezusa, Maryi i Józefa i by rodziny kształtowały się i żyły na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu

 

Data dodania: 2020-10-15 18:47:10
Data edycji: 2021-01-09 10:40:13
Ilość wyświetleń: 1580

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje