Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Glottodydaktyka

Glottodydaktyka - co to jest?

 

Glottodydaktyka to innowacyjna metoda przygotowująca dziecko do nauki czytania i pisania, stworzona przez polskiego naukowca prof. dr hab. Bronisława Rocławskiego, językoznawcę z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nauczyciele naszego przedszkola posiadają licencję do prowadzenia zajęć systemem edukacyjnym prof. Bronisława Rocławskiego i prowadzącym zajęcia według tej metody we wszystkich grupach wiekowych. Posiadamy materiały oraz środki dydaktyczne, które wspomagają nauczycieli w prawidłowym prowadzeniu zabawy i zajęć tą metodą.

Jednym z głównych założeń glottodydaktyki jest świadome wprowadzenie zabaw doskonalących mowę. Dzieci otrzymują do zabawy dywaniki literowe oraz zestaw klocków LOGO z literami w 4 wariantach: duże i małe pisane oraz duże i małe drukowane. Klocki LOGO można wykorzystać w rozmaity sposób, zaczynając od zabaw konstrukcyjnych, jak z każdymi innymi klockami. Dzieci od początku obcują z wzorami liter, oswajają się z nimi i dzięki temu szybciej je zapamiętują.

Zadaniem nauczyciela w tej metodzie jest znalezienie właściwej drogi po wiedzę dla każdego dziecka. Glottodydaktyka nakazuje traktować każde dziecko indywidualnie i stosować zróżnicowany stopień trudności zadań dostosowanych do możliwości każdego wychowanka. Glottodydaktyka pozwala dziecku badać i poznawać otaczający je świat, cieszyć się z odkryć, jakich samo dokonuje. Pozwala dziecku rozwijać się poznawczo. Jak mówi profesor Bronisław Rocławski, ojciec tej metody: „Każde dziecko powinno kroczyć od kamienia do kamienia własną ścieżką. Dziecko powinno odczuwać ciepłą rękę nauczyciela, powinno czuć się bezpiecznie, a jednocześnie być szczęśliwe z pokonywania trudności, z odkrywania tajemnic świata, z nabywania nowych umiejętności, które wzbogacają sposób życia.”

 

Glottodydaktyka przedszkolna obejmuje:

 • Badanie słuchu fonemowego,
 • Ćwiczenie słuchu fonemowego,
 • Ćwiczenia ortofoniczne,
 • Naukę prawidłowej wymowy głosek w izolacji,
 • Nauka czytania metodą ślizgania,
 • Określanie trudności ortograficznych (już na etapie przedszkola),
 • Szukanie reguł ortograficznych.

W glottodydaktyce występują litery PODSTAWOWE czarne (które zawsze odpowiadają tej samej głosce, czyli zapisane są tak jak je słychać np. las) oraz NIEPODSTAWOWE czerwone. Kolor czerwony informuje o:
- trudności ortofonicznej np. w wyrazie kwiat piszemy "w", ale słyszymy "f". Litera "w" będzie czerwona,
-trudności ortograficznej.


Dziecko w czasie zajęć obcuje z całym alfabetem. Dzieci pracując z literami podstawowymi i niepodstawowymi, są uwrażliwione na trudności jakie niesie ze sobą pisownia.
W metodzie tej ćwiczymy nie tylko syntezę i analizę sylabową, ale także:
morfemową na przykład: dom - ek
logotomową na przykład: pom - id - or
logotomowo -fonemową na przykład: lalk - a
fonemowo -logotomową na przykład: k - otek
fonemową na przykład: k - o - ci - ą - t - k - o, z - i - m - a itd.
Technika "ślizgania się" w czytaniu z głoski na głoskę (w sylabach lub w krótkich wyrazach zawierających głoski dające się trwale wydłużać), ma na celu osiągnięcie płynnego czytania ze zrozumieniem. Syntezę i analizę doskonalimy za pomocą rozsypanek obrazkowo - literowych (obrazek, na dole podpis dzielony w zależności od możliwości dziecka), które dziecko samodzielnie składa w całość. Odbywa się to poprzez codzienny kontakt z literami w czasie zabawy.

 

Efekty pracy metodą glottodydaktyki:

Na korzyść stosowania glottodydaktyki przemawiają wszystkie argumenty:

 • Metoda ta oddziaływuje wszechstronnie na osobowość dziecka, nie stawiając mu żadnych ograniczeń i zakazów.
 • Podąża i jednocześnie stymuluje do dalszego rozwoju przez indywidualne podejście.
 • To nauka liter przez zabawę, bardzo atrakcyjna i różnorodna, stosowana już w wieku trzech lat.
 • Rozbudza dziecko poznawczo i daje motywację do dalszej nauki.
 • Dzieci biernie i czynnie znają litery w czterech wersjach: małe i wielkie, drukowane i pisane.
 • Wcześniej wyzwala się w nich chęć poznawania kolejnych liter oraz zainteresowanie czytaniem i pisaniem.
 • Szybciej uczą się czytać dzięki technice "ślizgania się" z litery na literę.
 • Posiadają umiejętność zapamiętywania i czytania nieznanych jednostek języka (sylab, fonemów, logotomów).
 • Szybciej uczą się poprawnego kreślenia liter i cyfr.
 • Dzieci w pierwszej kolejności poznają litery pisane (co zachęca ich do kreślenia od razu liter pisanych a nie drukowanych).
 • Każde dziecko w indywidualnym tempie przyswaja wiedzę i umiejętności.
 • Dzieci są bardziej rozbudzone poznawczo szczególnie dotyczy to rozumienia tekstu - z ochotą sięgają po książki. 
Data dodania: 2020-10-15 18:36:07
Data edycji: 2020-10-15 19:49:37
Ilość wyświetleń: 539

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje