Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Kalendarium wydarzeń marzec - kwiecień 2021 r.

Kalendarium wydarzeń marzec - kwiecień 2021 r.

Wielki Post- czasem spotkania ze Słowem Bożym

„Jeśli będziesz Go szukał, On pozwoli ci siebie znaleźć..”  (1 Krn 28,9)

 

Rozpoczęliśmy Wielki Post, którego istotą jest nawrócenie i nawiązanie głębszej relacji z Panem Bogiem.

Jak zatem zaangażować dziecko w przeżywanie Wielkiego Postu oraz jak przygotować się do Wielkanocy - najważniejszego wydarzenia w roku liturgicznym.

W Wielkim Poście w przedszkolu  wszystkie grupy będą codziennie czytać Pismo Święte,  w którym zapisane są słowa samego Boga. Im szybciej dziecko zetknie się z bogactwem Pisma Świętego, tym lepiej. Jego treść głębiej zapadnie w pamięć, poruszy serce, zachęci do pracy nad sobą i do dobrego postępowania.

 

Pismo Święte, to przede wszystkim LIST z którego dowiadujemy się jak bardzo Pan Bóg kocha każdego z nas.

 

Zachęcamy również do rodzinnego czytania i rozważania Pisma Świętego, aby dać możliwość Panu Bogu do przemawiania do siebie codziennie w sposób skuteczny, bezpośredni i żywy. Słowo Boże ma moc do głębi przenikać serca człowieka.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

Święty Józef - opiekun Jezusa”

 

8 grudnia 2020 r. papież Franciszek ogłosił specjalny „Rok Świętego Józefa”. Kościół katolicki ukazuje św. Józefa jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, opanowanie i inne. Warto lepiej poznać Jego Osobę oraz nawiązać z Nim serdeczną więź.

 

Cele konkursu:

 • Poznanie roli Świętego Józefa w życiu św. Rodziny;
 • Dostarczanie dzieciom pozytywnych wzorców;
 • Promowanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka i zachęcanie do wspólnego; spędzania czasu wolnego;
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Zasady konkursu:

 •  Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wraz z rodzicem nawiązującej do tematu, ( zachęcamy, aby nie ograniczyć się do przedstawienia tylko sceny Narodzenia Pana Jezusa);
 • Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, wyklejanie, wydzieranka, itp.
 • Prace powinny być o charakterze płaskim, wykonane w formacie A3 lub A4
 • Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą imię i nazwisko autora.
 • Uczestnicy przygotowują prace indywidualnie (jeżeli w przedszkolu jest rodzeństwo, każde dziecko przynosi własną pracę).

 

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu
 • Oryginalność ujęcia tematu, pomysłowość
 • Estetykę wykonania pracy
 • Wkład pracy własnej

 Termin składania prac - do 16 marca  2021 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród - 19 marca 2021 r.

 

Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy

 

01- 02 kwietnia -Triduum Paschalne - przedszkole zamknięte

 

13 kwietnia - odbędzie się w przedszkolu DZIEŃ KARNAWAŁU, to doskonała okazja do wcielenia się przez dzieci w ulubione postacie. Prosimy rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych.

 

 

 

 Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym

„ Wielkanocna pisanka”

 

W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym rodzące się życie oraz nadzieję. Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, drapanki. Zachęcamy do szukania nowych, oryginalnych sposobów tworzenia pisanek.

Cele konkursu:

 • Popularyzacja wiedzy o zwyczajach i obrzędach związanych z Wielkanocą;
 • Doskonalenie umiejętności i warsztatu plastycznego;
 • Prezentacja możliwości twórczych dzieci;
 • Okazja do wspólnej działalności artystycznej dzieci z rodzicami.

 

Zasady konkursu:

 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę
 • Technika wykonania pisanki jest dowolna
 • Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem wykonawcy
 • Uczestnicy przygotowują prace indywidualnie (jeżeli w przedszkolu jest rodzeństwo, każde dziecko przynosi własną pracę).

 

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • Estetyka wykonanej pisanki
 • Walory artystyczne
 • Różnorodność użytych materiałów
 • Niekonwencjonalny pomysł

Termin składania prac – od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – 12 kwietnia 2021 r.

 

Prace będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

  

 

Zapraszamy do udziału w konkursie recytatorskim

„Wiersze znane i lubiane”

Cele konkursu:

 • Popularyzacja poezji dziecięcej
 • Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności recytatorskich
 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa

Konkurs odbędzie się:

27 kwietnia o godz. 9.00 w grupie 3-latków

28 kwietnia o godz. 10.00 w grupie 5-latków     

 

27 kwietnia o godz. 9.00 w grupie 4-latków 

28 kwietnia o godz. 10.30 w grupie 6-latków 

 

Komisja konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 •  Stopień pamięciowego opanowania tekstu
 • Interpretacja utworu
 • Ogólny wyraz artystyczny (prezentacja recytatorska wzbogacona np. o podkład muzyczny, przebranie, strój galowy)

 

Zasady konkursu:

 • Do konkursu dzieci przygotowują się w domu pod kierunkiem rodziców.
 • Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie nauczycielowi grupy karty uczestnictwa – do 21 kwietnia  

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci  dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Z uwagi na panujące zaostrzenia, konkurs odbędzie się bez obecności rodziców.

 

✁-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONKURS RECYTATORSKI

 

 

 1. Imię i nazwisko uczestnika: …………………………………………………………………….

 

 1. Tytuł wiersza: …………………………………………………………………………………….

 

 1. Autor wiersza: ……………………………………………………………………………………

 

 

 

                                                                                                                           Data i podpis rodzica

 

……………………………

 

Data dodania: 2021-02-20 20:45:40
Data edycji: 2021-02-20 20:53:34
Ilość wyświetleń: 335

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje