Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Grupa 6-latków

Grupa 6-latków

Grupa 6-latków liczy 19 osób , nauczycielami są p. Magda, p. Kasia  i p. Monika. Każdy dzień w naszej grupie wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz zabawami ruchowymi. Przed nami bowiem ważne wyzwanie – przygotowanie do nauki czytania i pisania oraz  podjęcie nauki w szkole. W tym roku łącząc edukację z zabawą, zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności , uczymy się liter, cyfr i znaków matematycznych, stawiając pierwsze kroki w nauce czytania i pisania. Poznajemy i odkrywamy otaczający nas świat, poprzez wycieczki bliskie i dalekie. Modlimy się i uczymy szacunku do Boga i drugiego człowieka, uczestniczymy w warsztatach tematycznych i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, oraz  umacniamy więzi i przyjaźnie zawarte w przedszkolu. Z uśmiechem na twarzy i wiarą we własne możliwości stawiamy czoła wszystkim wyzwaniom ,a pobyt w przedszkolu jest dla nas czasem radości i wszechstronnego rozwoju.

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

 • 6.30 – 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne
 • 8.15 – 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania
 • 8.30 – 9.00 Śniadanie
 • 9.00 – 10.20 Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę
 • 10.20 – 10.30 Drugie śniadanie
 • 10.30 – 11.50 Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne
 • 11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu
 • 12.00 – 12.30 Obiad
 • 12.30 – 13.00 Odpoczynek, czytanie Pisma Świętego w kaplicy
 • 13.00 – 15.00 Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, przygotowanie do podwieczorku
 • 15.00 – 15.30 Podwieczorek
 • 15.30 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

j. angielski

taniec

godz. 13.00 - 13.30

godz. 13.30 - 14.00

wtorek

szachy

godz.14.00 - 14.30

środa

j. angielski

godz. 13.00 - 13.30

czwartek

taniec

plastyka

rytmika

godz. 11.20 - 11.50

godz. 12.30 - 13.30

godz. 14.20 - 14.50

piątek

gimnastyka

rytmika

godz. 10.20 - 10.50

godz. 14.20 - 14.50

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze dla grupy 6 – latków

Październik 2022

Na podstawie Programu Wychowania Przedszkolnego Planeta dzieci, Wyd. WSiP.

 

1.Temat: Idzie jesień przez świat

 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie pytań i poleceń nauczyciela, wypowiadanie się z zachowaniem płynności mówienia, słuchanie wypowiedzi innych.
 • Budowanie współodpowiedzialności za środowisko poprzez rozumienie własnego wpływu na środowisko i możliwości dbania o nie.
 • Uwrażliwianie na wartości takie jak: dobro, opiekuńczość, wiara poprzez udział w obchodach „Dnia Anioła Stróża” .
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek przedszkolnych.
 • Przygotowanie na czytania poprzez ćwiczenia usprawniające funkcje wzrokowe tj. dooble literowe, loteryjki obrazkowe.
 • Rozwijanie myślenia logicznego poprzez odczytywanie zakodowanej informacji.
 • Rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem.
 • Wprowadzenie litery M,m.

2.Temat: Jesienny spacer

 • Wzmacnianie więzi rodzinnych , rozwijanie wyobraźni twórczej poprze udział w konkursie plastycznym „Jesienne cudaki”
 • Wprowadzenie litery L,l..
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami jesieni, kolorystyką jesiennego krajobrazu.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej, kształtowanie umiejętności określania metrum trójdzielnego, rozwijanie umiejętności wokalnych dzieci.
 • Kształtowanie nawyku otrzymywania ładu i porządku wokół siebie.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej.

3.Temat: Koszyk Pani Jesieni

 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw owoców i warzyw.
 • Posługiwanie się przymiotnikami określającymi wielkość i kolor.
 • Wprowadzenie litery T, t.
 • Wdrażanie do zdrowego odżywiania się.
 • Kształtowanie umiejętności dokładnego wycinania po linii prostej i falistej.
 • Zapoznanie z nazwami grzybów jadalnych i niejadalnych, rozumienie homonimów (kozak, kurka).
 • Wdrażanie do poczucia rytmu, kształtowanie umiejętności akcentowania pierwszej miary taktu.

4.Temat : Skarby jesieni

 • Kształcenie umiejętności samodzielnego odczytywania sylab i krótkich wyrazów.
 • Wprowadzenie litery I, i.
 • Zapoznanie ze sposobami przechowywania żywności na zimę.
 • Rozwijanie samodzielności, wdrażanie do samodzielnego przygotowywania przetworów.
 • Doskonalenie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Wprowadzenie kroków podstawowych tańca „Polonez”.

Matematyczne:

 • Utrwalenie pojęcia para.
 • Szacowanie w którym zbiorze jest więcej a w którym mniej.
 • Rozumienie pojęcia „o jeden więcej, o jeden mniej”.
 • Kształtowanie umiejętności dodawania poprzez manipulowanie przedmiotami.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej poprzez stosowanie określeń blisko, daleko, nad,pod,obok.
 • Wprowadzenie cyfry 1 i 2 jako symboli i liczb.

Ruchowe:

 • Zabawy z piłką: „Kolory”, „Tunel”, Piłka parzy..”
 • Zabawy orientacyjno - porządkowe: „Jesienne zamieszanie” „Czasem słońce, czasem deszcz”
 • Zabawy z elementami skoku: „Wiewiórki do dziupli”, „Kasztanowa gra”, „Zabawy ze skakanką”
 • Zabawy ruchowe bieżne : „Berek cukierek”, „Lisek goni”, „Jesienny wiatr”. 

Opracowała: Katarzyna Andrzejak

Data dodania: 2022-09-17 08:43:06
Data edycji: 2022-10-06 19:47:51
Ilość wyświetleń: 70

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje