OBECNIE TRWA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA na nowy rok szkolny 2021/2022

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Grupa 6-latków

Grupa 6-latków

Jesteśmy grupą 6- latków. Bardzo się lubimy i zgodnie razem bawimy. W naszej grupie jest 8 dziewczynek i 2 chłopców. Nasza wychowawczyni to s. Katarzyna. Dzień rozpoczynamy poranną gimnastyką. Po śniadaniu, na zajęciach słuchamy i wypowiadamy się na temat opowiadań i wierszy, doskonalimy umiejętność czytania, piszemy literki, liczymy, rysujemy, wycinamy. Z zapałem poznajemy świat i uczymy się wielu ciekawych i mądrych rzeczy. Chętnie też uczestniczymy w zajęciach dodatkowych. Codziennie wychodzimy na spacer lub bawimy się na placu zabaw.

Odpoczywając po pysznym obiedzie słuchamy muzyki relaksacyjnej, bajek, opowiadań. Chętnie pełnimy obowiązki dyżurnego. Dbamy o porządek w sali, łazience i szatni.Codziennie wspólnie modlimy się w kaplicy zakonnej, rozmawiamy na temat opowiadań biblijnych.

Bardzo lubimy słuchać czytanych na głos książek. Niektórzy z nas są już czytelnikami. Mamy też czas na wspólną rozmowę i zabawę. Lubimy budować z klocków, rysować, śpiewać, grać w gry planszowe i rozwiązywać ciekawe zadania. Każdy dzień w przedszkolu przynosi wiele radosnych chwil i niespodzianek.

 

 • 6.30 – 8.15 Oczekiwanie na dzieci, zabawy dowolne
 • 8.15 – 8.30 Poranne ćwiczenia, przygotowanie do śniadania
 • 8.30 – 9.00 Śniadanie
 • 9.00 – 10.20 Zajęcia dydaktyczne I i II z przerwą na zabawę
 • 10.20 – 10.30 Drugie śniadanie
 • 10.30 – 11.50 Spacer lub zabawy na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne
 • 11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu
 • 12.00 – 12.30 Obiad
 • 12.30 – 13.00 Odpoczynek, czytanie Pisma Świętego w kaplicy
 • 13.00 – 15.00 Praca indywidualna, zajęcia dodatkowe, zabawy dowolne, przygotowanie do podwieczorku
 • 15.00 – 15.30 Podwieczorek
 • 15.30 – 17.00 Odbiór dzieci, zabawy dowolne w sali lub na placu zabaw

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE 6- LATKÓW NA

MARZEC  2021

na podstawie programu „Nowa Trampolina sześciolatka”

 

Tydzień 1: Kolorowy świat

 • Rozwijanie zainteresowania malarstwem, poznanie różnych gatunków sztuki malarskiej
 • Pejzaż – poznanie gatunku, doskonalenie techniki malowania farbami, zapoznanie z techniką mokre w mokrym, rozwijanie umiejętności mieszania farb, odpowiedniego rozplanowania pracy na kartce
 • Rozbudzanie zainteresowania sztuką zdobniczą, dostrzeganie wartości estetyki i piękna wnętrz podczas wycieczki do Zamku Królewskiego
 • Doskonalenie uważnego słuchania i zapamiętywania wysłuchanych treści
 • Prezentacja drukowanej i pisanej litery s, S, budowanie modeli wyrazów, oznaczanie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, ćwiczenia syntezy i analizy sylabowej i głoskowej, pisanie litery s po śladzie, czytanie wyrazów i krótkich zdań
 • Ćwiczenia w wypowiadaniu się na temat obrazka, zachowanie logicznej i spójnej wypowiedzi, wymyślanie tytułu historyjki obrazkowej
 • Gry i zabawy zespołowe, kształtujące refleks, spostrzegawczość, umiejętność szybkiego zapamiętywania

Tydzień 2: Muzyka wokół nas

 • Uwrażliwianie na piękno muzyki poważnej, zapoznawanie z pojęciami muzycznymi, rozpoznawanie brzmienia niektórych instrumentów
 • Rozwijanie wyobraźni muzyczno – plastycznej oraz zdolności muzycznych dzieci, zabawy z instrumentami
 • Kształtowanie pamięci i wyobrażeń słuchowych
 • Odkrywanie talentów recytatorskich, plastycznych i muzycznych dzieci, stwarzanie okazji do ich prezentowania
 • Zapoznanie z życiem i twórczością wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina, interpretacja ruchowa wybranych fragmentów jego utworów
 • Ćwiczenia wyciszające, rozwijające skupienie uwagi, uświadomienie wpływu hałasu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka

Tydzień 3: Nadchodzi wiosna

 • Pogłębianie wiadomości o charakterystycznych cechach wiosny, odczytywanie symboli atmosferycznych – rozwijanie słownictwa i umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • Poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów, uwrażliwianie na rośliny objęte ochroną
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem, prezentacja drukowanej i pisanej litery z, Z, budowanie syntezy i analizy sylabowej i głoskowej, pisanie litery z po śladzie, czytanie wyrazów i krótkich zdań
 • Wzbudzanie zainteresowań przyrodniczych, zdobywanie wiedzy na temat czynników niezbędnych do wzrostu roślin, propagowanie opiekuńczej postawy wobec roślin i zwierząt, prowadzenie obserwacji ukierunkowanej

 

Tydzień 4: Wiosenne sprzątanie

 • Uwrażliwianie na konieczność dbania o czystość zbiorników wodnych, uświadomienie wpływu czystości wody na stan naszego zdrowia oraz życia roślin i zwierząt
 • Dlaczego woda jest potrzebna – wyciąganie i formułowanie wniosków, utrwalanie wiadomości na temat obiegu wody w przyrodzie
 • Kształtowanie umiejętności przedstawiania rzeczywistości otaczającej nas przyrody w formie plastycznej
 • Zapoznanie z literą ł, Ł, ćwiczenia analizy słuchowej i wzrokowej, ćwiczenia w czytaniu i pisaniu po śladzie
 • Rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek słownych
 • Rozpoznawanie i nazywanie części roślin
 • Rozwijanie wyobraźni ruchowej, doskonalenie poczucia rytmu

Edukacja matematyczna:

 Zapoznanie z cyfrą 7, porównywanie liczebności zbiorów, stosowanie pojęć: tyle samo, mniej o, więcej o…, posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi

 • Kształtowanie umiejętności liczenia, klasyfikowania i porządkowania obiektów
 • Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią
 • Ćwiczenia orientacji na kartce
 • Utrwalanie znajomości figur geometrycznych, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • Rozwijanie umiejętności określania stronności (lewa, prawa)

Katecheza

 • Pan Jezus uczy nas przebaczać
 • Krzyż znakiem miłości Pana Jezusa do ludzi.
 • W Wielkim Poście uczestniczymy w nabożeństwie Drogi Krzyżowej
 • Niedziela Palmowa – wielbimy Pana Jezusa

 

 

Data dodania: 2020-10-17 18:01:30
Data edycji: 2021-03-07 16:53:33
Ilość wyświetleń: 454

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje