Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Grupa 4-latków

Grupa 4-latków

Grupa 4 latków liczy 16 dzieci: 6 dziewczynek i 10chłopców. Wychowawcą jest s. Katarzyna. Dzieci chętnie, już drugi rok uczęszczają do przedszkola. Są pogodne, otwarte, ciekawe świata i aktywne zarówno podczas zabawy jak i zajęć. Przedszkolaki bardzo lubią gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i muzyczne. Każdego poranka pogłębiają także swoją miłość do Jezusa i Maryi przez wspólną modlitwę i czytanie opowieści biblijnych Wspólnie chętnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie oraz wzajemnego szacunku. Starają się być samodzielne i koleżeńskie. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi i dodatkowymi  oraz spacerami. Wszystko to razem sprawia że na dziecięcej twarzy króluje uśmiech :)

 

RAMOWY PLAN DNIA

 

 • 06:30 – 08:15 – przyprowadzanie dzieci, zabawy dowolne w sali
 • 08:15 - 08:30 – przywitanie, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania
 • 08:30 – 09:00 – śniadanie
 • 09:00 – 09:10 – modlitwa w kaplicy
 • 09:10 – 9:30 – zajęcia dydaktyczne
 • 9:30 –10:15  – zabawy swobodne
 • 10:15 – 10:30 – drugie śniadanie
 • 10:30 - 11:30 –zabawy na placu zabaw lub spacer, przygotowanie do obiadu
 • 11:30 – 12:00 – obiad
 • 12:00 – 12:30 –odpoczynek (słuchowiska, wspólne czytanie książek)
 • 12:30 – 13:00 – zabawy swobodne
 • 13:00 – 14:30 – zajęcia dodatkowe, praca indywidualna, zabawy swobodne
 • 14:30 – 15:00 - podwieczorek
 • 15:00 – 17:00 – odbiór dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań lub na placu zabaw, praca indywidualna z dziećmi.

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

Dzień tygodnia

Zajęcia

Godzina

poniedziałek

j. angielski

taniec

godz. 14.00 - 14.20

godz. 14.20 - 14.40

wtorek

szachy

godz.13.30 - 14.00

środa

j. angielski

godz. 14.00 - 14.20

czwartek

plastyka

taniec

rytmika

godz. 10.00 - 11.00

godz. 12.00 - 12.20

godz. 14.00 - 14.20

piątek

gimnastyka

rytmika

godz. 10.50 - 11.10

godz. 14.00 - 14.20

 

 

Zamierzenia wychowawczo - dydaktyczne w grupie 4-latków,

PAŹDZIERNIK 2022

na podstawie programu „Planeta dzieci. Czterolatek”

Wydawnictwo WSiP

 

Idzie jesień przez świat

 • Poznanie wartości pracowitości wśród ludzi i zwierząt
 • Zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnych zadań i zabaw
 • Wiewiórka – praca plastyczna usprawniająca motorykę małą
 • Zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i darami jesieni, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • Poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, nauka piosenki „Kolorowe listki”
 • Poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu i kasztanowca
 • Zabawy matematyczne doskonalące umiejętności klasyfikacyjne, kontynuowanie rytmów, ćwiczenia w liczeniu w zakresie 1-3 i spostrzegawczości
 • Zabawy glotto z samogłoskami

Jesienna przygoda

 • Omawianie wartości pracowitości na podstawie opowiadania M. Szeląg pt. „O leniwej wiewiórce, która nie lubiła pracować” – rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego – dzielenie nazw zwierząt na sylaby, liczenie sylab w słowach
 • Poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy, rozmowa na temat jesiennych wędrówek ptaków, pogłębianie wiedzy przyrodniczej
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów
 • Wzbogacanie doświadczeń sensorycznych, doskonalenie sprawności fizycznej
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych, odkrywanie własnych możliwości twórczych

Koszyk Pani Jesieni

 • Poznanie wartości uprzejmości, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
 • Rozwijanie komunikatywnej funkcji języka, zabawy fonemowe
 • Owocowe zagadki – rozwiązywanie zagadek smakowych i dotykowych, utrwalanie nazw owoców rosnących w sadzie
 • Poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa)
 • Rozmowa na temat zmian zachodzących w sadzie podczas jesieni
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej, słuchowej i wzrokowej

Skarby jesieni

 • Doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków
 • Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią i sposobów ich uprawy
 • Uwrażliwianie na bogactwo otaczającego nas świata roślin
 • Rozwijanie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych
 • Rozwijanie ekspresji muzycznej
 • Zabawy glotto z samogłoskami

Pojęcia matematyczne

 • Klasyfikacja – łączenie w zbiory pasujących do siebie obrazków i przedmiotów
 • Kontynuowanie rytmów
 • Rozwijanie umiejętności liczenia

Zabawy ruchowe

 • Zabawa ruchowa z chustą animacyjną
 • Zabawy rzutne z wykorzystaniem woreczków i balonika
 • Zabawy ruchowa orientacyjno-porządkowa „Wiewiórki do dziupli”
 • Zabawy tradycyjne w kole „Chodzi lisek”, „Stary niedźwiedź”…

Działania religijne

 • Wspólna modlitwa przed posiłkiem, w kaplicy lub grocie na placu zabaw
 • Wprowadzenie do modlitwy różańcowej
 • Wspólne świętowanie Dnia Anioła Stróża
 • Udział w katechezie, słuchanie opowieści biblijnych

 

Data dodania: 2022-09-04 09:00:57
Data edycji: 2022-10-06 19:38:07
Ilość wyświetleń: 61

"Dzieci należy strzec jak kwiaty, które, póki są młode i delikatne, potrzebują wiele opieki"

Św. Jan Chryzostom

Partnerzy

Bądź z nami
aktualności i informacje